Informacja

Informujemy, iż Gmina Koźminek otrzymała grant w łącznej kwocie    53 352,00 zł na wsparcie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne –… >> WIĘCEJ >>