Przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start (300+), świadczenia wychowawcze (500+), zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kożminku rozpocznie się 1 sierpnia 2019r..

Jednak już miesiąc wcześniej – od 1 lipca wniosek o świadczenie dobry start (300+) i świadczenia wychowawcze (500+). można złożyć drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl lub Platforma Usług Elektronicznych ZUS oraz bankowości elektronicznej

Od 1 lipca program „Rodzina 500+” będzie obejmował wszystkie dzieci w rodzinie – również pierwsze i jedynaków. Warto pamiętać, że złożenie takiego wniosku w okresie lipiec-sierpień gwarantuje wypłatę świadczenia – z wyrównaniem od lipca – najpóźniej do 31 października.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca br. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają „500+”), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września).

 

Świadczenia Rodzinne

Program Dobry Start

Program Rodzina 500+