Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Koźminek.

W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana najkorzystniejsza oferta na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Koźminek na rok 2019 w miejscu ich zamieszkania  firmy MEDIKOR Gabinet Fizjoterapii z Kalisza.

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.