Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2021 roku można składać wnioski wraz z wymaganymi dokumentami w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 rozpoczynający się od dnia 1 czerwca 2021r. Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego drogą elektroniczną można składać od 1 lutego 2021r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku realizuje zadania oraz obsługę świadczenia wychowawczego tzw. program „Rodzina 500+”,w ramach programu rodziny z dziećmi otrzymają 500 zł bez względu na wysokość osiąganych dochodów.
   Wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminku – Świadczenia Rodzinne (wejście od strony parkingu Urzędu Gminy) (druki wniosków można pobierać od dnia 01 kwietnia 2021r. na stronie internetowej GOPS Koźminek – www.gopskozminek.pl oraz w wyjątkowych sytuacjach – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Składane wnioski powinny być kompletne, wypełnione w całości zgodnie z instrukcją, gdyż z uwagi na zagrożenie COVID-19 brak jest możliwości ich uzupełnienia w siedzibie GOPS. W przypadku ustalenia braków w złożonej dokumentacji, wnioskodawca zostanie – zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego -wezwany do jej uzupełnienia, co w znaczący sposób może przedłużyć procedurę przyznawania świadczeń.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.”;

Opracował: Agnieszka Zaremba – Drużbiak
Kierownik GOPS w Koźminku