Informujemy, że od dnia 1 lipca 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku zajmuje się realizacją zadania i obsługą świadczenia z programu „Dobry start”. Świadczenie to przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym oraz osobom uczącym się w wysokości 300 zł raz w roku na dziecko lub osobę uczącą się w szkole do ukończenia 20 roku życia.

Więcej informacji w załączniku poniżej.