w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę : usługi dożywiania dzieci w szkołach z terenu Gminy Koźminek oraz osób i rodzin na terenie Gminy Koźminek w 2020r.

Pełna treść zapytania znajduje się w załączniku:

Zapytanie ofertowe na dożywianie w 2020 roku.