Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Koźminek.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Koźminek. W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana najkorzystniejsza oferta na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Koźminek na rok 2019 w miejscu… >> WIĘCEJ >>

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację dożywiania na terenie gminy Koźminek w 2019 roku.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację dożywiania na terenie gminy Koźminek w 2019 roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana najkorzystniejsza oferta na „Dożywiania dzieci w szkołach z terenu Gminy Koźminek oraz osób i rodzin na terenie Gminy Koźminek w 2019r.”  firmy Stołówka Szkolna… >> WIĘCEJ >>

Protokół

Protokół W dniu  10 października   2017 r.   w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Koźminku przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko: referent ds. świadczeń rodzinnych , świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego Nabór przeprowadziła komisja w składzie : 1. Agnieszka Zaremba – Drużbiak – Przewodniczący Komisji… >> WIĘCEJ >>

Świadczenie Wychowawcze

 Świadczenie wychowawcze Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać bezpłatnie od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy – tj. od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 – rodzice dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane… >> WIĘCEJ >>