Szukaj informacji

062 76 38 604
gopskozminek@post.pl
ul. Kościuszki 7, 62 – 840 Koźminek

Strefa wsparcia

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

zasiłki i posiłki, bezdomność, dom pomocy społecznej

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Karta dużej rodziny

Karta Dużej Rodziny

system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych

500 plus

Świadczenie 500+

wnioski i wypłaty świadczeń

Dodatki

Dodatki

Dodatek mieszkaniowy, energetyczny i osłonowy

Asystent rodziny

Asystent rodziny

wsparcie i pomoc asystentów dla rodzin

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

świadczenia alimentacyjne

Stop przemocy

Przemoc w rodzinie

przeciwdziałanie przemocy i pomoc uzależnionym

Szukasz pomocy?