Dodatki energetyczne

Od dnia 1 stycznia 2014r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie nowego świadczenia – zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Zgodnie ustawą z 10 kwietnia 1997r., prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r. poz. 716 z późn. zm.) zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie, która:

  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2133 z późn. zm.)
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 kwietnia 2021r. wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r. wynosi dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną – 12,09zł/ miesięcznie
  • składającego się z 2 do 4 osób – 16,79zł/ miesięcznie
  • składającego się z co najmniej 5 osób – 20,15zł/ miesięcznie

Wymagane dokumenty

  • wniosek na dodatek energetyczny (pobrany w GOPS Koźminek),
  • kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (oryginał do wglądu).