DANE TELEADRESOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w budynku Urzędu Gminy, wejście od strony parkingu.

ADRES OŚRODKA

ul. Kościuszki 7,
62 – 840 Koźminek
tel. (62) 76 38 604
tel. (62) 76 38 603 – Kierownik
faks (62) 76 34 523

 

Zasady obsługi interesantów oraz załatwiania skarg i wniosków

1. Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie w godzinach pracy Ośrodka.
2. Załatwianie indywidualnych spraw interesantów odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisami ustaw.
3. Przyjmowanie skarg i wniosków dokonuje Kierownik codziennie w godzinach pracy Ośrodka a w razie jego nieobecności upoważniony pracownik.