Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację dożywiania na terenie gminy Koźminek w 2019 roku.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację dożywiania na terenie gminy Koźminek w 2019 roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana najkorzystniejsza oferta na „Dożywiania dzieci w szkołach z terenu Gminy Koźminek oraz osób i rodzin na terenie Gminy Koźminek w 2019r.”  firmy Stołówka Szkolna… >> WIĘCEJ >>