Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Koźminek.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Koźminek. W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana najkorzystniejsza oferta na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Koźminek na rok 2019 w miejscu… >> WIĘCEJ >>