Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Koźminek.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Koźminek. W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana najkorzystniejsza oferta na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Koźminek na rok 2019 w miejscu… >> WIĘCEJ >>

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację dożywiania na terenie gminy Koźminek w 2019 roku.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację dożywiania na terenie gminy Koźminek w 2019 roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana najkorzystniejsza oferta na „Dożywiania dzieci w szkołach z terenu Gminy Koźminek oraz osób i rodzin na terenie Gminy Koźminek w 2019r.”  firmy Stołówka Szkolna… >> WIĘCEJ >>