Sprawozdania finansowe za 2022r.

Załączniki:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF, 714KB)

Bilans jednostki budżetowej (PDF, 1.7MB)

Rachunek zysków i strat (PDF, 801KB)

Informacja dodatkowa (PDF, 3.6MB)