Sprawozdania jednostki

Załączniki:

Bilans jednostki (PDF, 2MB)

Informacja dodatkowa (PDF, 3MB)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa” (PDF, 434KB)

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) (PDF, 796KB)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF, 710KB)