Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – GOPS.252.1.2022

Numer referencyjny postępowania:
GOPS.252.1.2022

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Koźminek w 2022r. m.in. dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurologicznymi, zaburzeniami rozwoju, upośledzonej umysłowo, porażeniem mózgowym, cechami autyzmu lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych zamieszkałych na terenie gminy Koźminek.

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/87bfadea-a167-4110-bf37-e9df2cf50948

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.2 KB)
Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 380.9 KB)
Załączniki (DOCX, 65.0 KB)
Załączniki (PDF, 495.8 KB)
Identyfikator postępowania (PDF, 54.9 KB)