Dodatek osłonowy w 2024 roku.

Załączniki

                                                                                                                                             Koźminek, dnia 22.01.2024r.

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku informuje, iż od dnia 22 stycznia 2024r. można  składać wnioski wraz z wymaganymi dokumentami w  sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego.

            Wnioski w sprawie dodatku osłonowego przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminku – Świadczenia Rodzinne (wejście od strony parkingu Urzędu Gminy) (druki wniosków można pobierać na stronie internetowej GOPS Koźminek – www.gopskozminek.pl oraz  w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).  Składane  wnioski powinny być kompletne, wypełnione w całości zgodnie z instrukcją. W przypadku ustalenia braków w złożonej dokumentacji, wnioskodawca zostanie – zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – wezwany do jej uzupełnienia, co w znaczący sposób może przedłużyć procedurę przyznawania świadczeń.

                                                                                                          Agnieszka Zaremba-Drużbiak

                                                                                                          Kierownik GOPS w Koźminku

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego.

Klauzula informacyjna RODO – dodatek osłonowy