Projekt pilotażowy „Czas na Młodych”

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu realizuje projekt pilotażowy „Czas na młodych” w okresie od 01.09.2023r. do 31.12.2024r.Projekt jest skierowany do osób przed 30 r.ż. Aby skorzystać z bezpłatnego wsparcia, należy udać się osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu – Punkt Doradztwa Dla Młodzieży, bądź skontaktować się telefonicznie pod numerem 62 7689719 lub mailowo: poka@praca.gov.pl.

ZAPRASZAMY !