Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Identyfikator postępowania

ocds-148610-adfce0e0-875e-11ed-b4ea-f64d350121d2

Nr ogłoszenia

2022/BZP 00521264

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Koźminek w 2023r. m.in. dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurologicznymi, zaburzeniami rozwoju, upośledzonej umysłowo, porażeniem mózgowym, cechami autyzmu lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych zamieszkałych na terenie gminy Koźminek.

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/25786b9e-fe20-4465-9f85-5c4ded1e4357

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 130 KB)
Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 378 KB)
Załączniki (DOCX, 60 KB)
Załączniki (PDF, 406 KB)
Identyfikator postępowania (PDF, 93 KB)