Ogłoszenie – Dożywianie

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o cenę na „Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Koźminek w 2023 roku”.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie – dożywianie (PDF, 260 KB)