Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Ogłoszenie o zamówieniu usługi

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 61 KB)

Załącznik nr 1 do SWZ (DOCX, 61 KB)

Załącznik nr 1 do SWZ (PDF, 406 KB)

Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 381 KB)

Identyfikator postępowania (PDF, 92 KB)