Ogłoszenie – Transport

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o cenę na „Usługa transportowa obejmująca przewóz osób – pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku w toku wykonywania obowiązków służbowych, tj. zadań z zakresu pomocy społecznej”.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie – transport (PDF, 290 KB)